Natječaj

Search form

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Referenca: 
HR.2.2.04
Datum objave: 
06.05.2014.
Datum završetka natječaja: 
07.07.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
30.800.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovitim školama i posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove u mjestu prebivališta te pružiti podršku uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) 
Prijavitelj mora zadovoljiti i sljedeće uvjete: 

1. biti pravna osoba
2. biti registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost
3. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj
4. nije u postupku prestanka rada
5. nije u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
6. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih izvora javnih sredstava

Partneri na projektu mogu biti:

 • organizacije civilnog društva čija je jedna od osnovnih djelatnosti usmjerena na područje skrbi o učenicima s teškoćama
 • ustanove za obrazovanje odraslih
 • visoka učilišta
 • agencije nadležne za odgoj i obrazovanje
 • agencije za posredovanje pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • lokalne i regionalne razvojne agencije
 • redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove
Prihvatljive aktivnosti:

1. aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta 
2. aktivnosti vezane uz: 

 • selekciju nezaposlenih osoba registriranih na tržištu rada za pomoćnike učenicima s teškoćama koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja na razini osnovnog i srednjeg školstva u redovitim i posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama
 • program uvođenja u rad pomoćnika sa svrhom osposobljavanja osoba koje su prošle selekciju za poslove pomoćnika učenicima s teškoćama treba biti realiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca provedbe projekta
  program uvođenja u rad pomoćnika sa svrhom osposobljavanja osoba koje su prošle selekciju za poslove pomoćnika učenicima s teškoćama treba biti realiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca provedbe projekta 
 • rad/usluga pomoćnika učenicima s teškoćama u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvan-učioničkim oblicima nastave (aktivnosti pomoći u učenju, komunikacji i socijalnoj uključenosti i aktivnosti u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka)
3. aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću
4. aktivnosti senzibilizacije javnosti/dionika/lokalne zajednice

Iznosi sufinanciranja: 

 • Minimalan iznos: 360.000,00 kn
 • Maksimalan iznos: 3.600.000,00 kn
Stopa sufinanciranja:

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.83 MB