Natječaj

Search form

Osposobljavanje pravnih djelatnika i onih koji se bave politikama o Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom

Referenca: 
JUST/2014/RDIB/PR/EQUA/0057
Datum objave: 
12.08.2014.
Datum završetka natječaja: 
10.10.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Budžet: 
350.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja je podržati, među pravnim djelatnicima i onima koji se bave politikama u EU-u te u onim državama kandidatkinjama i državama članicama EGP-a/EFTA-e koje su odlučile sudjelovati u programu REC (Program za prava, jednakost i građanstvo), veće poznavanje i bolje razumijevanje Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), njezinog neobaveznog protokola i srodnog europskog zakonodavstva kako je navedeno u izjavi o kompetencijama EU-a i u izvješću EU-a UN-u. Glavni je cilj podržati dijeljenje informacija i učenje među državama članicama, akademskim djelatnicima, pravnim djelatnicima i onima koji se bave politikama, službenicima i među civilnim društvom.
Tečajevi osposobljavanja će se razvijati i predviđeni su u korist pravnih i političkih praktičara na razini EU i nacionalnim razinama.
Sadržaj tečajeva treba obratiti zakonodavstvo EU-a u vezi s invaliditetom. Obrađivat će se relevantne presude Suda u tom kontekstu te će se raspravljati o zaključcima.

Projekt se sastoji od šest seminara: 

  • dva za suce, tužitelje i ostale članove pravosuđa
  • dva za pravne djelatnike (uključujući profesore i predavače)
  • dva za donositelje politika. 
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip714.59 KB