Natječaj

Search form

PARES: partnerstva između servisa zapošljavanja

Referenca: 
VP/2012/013
Datum objave: 
09.11.2012.
Datum završetka natječaja: 
01.03.2013.
Status: 
Budžet: 
1.500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

PARES označava partnerstvo između servisa zapošljavanja kako bi se potaknuo dijalog na razini EU u pogledu olakšavanja tranzicija na tržištu rada. Glavni cilj natječaja je ohrabrivanje novih oblika suradnje između servisa zapošljavanja na nacionalnoj razini i na razini EU u pogledu isporuke kvalitetnih i djelotvornih komplementarnih usluga. Projekti se trebaju fokusirati na poboljšanje, modernizaciju i reorijentaciju vještina ljudi koji traže posao i onih koji mijenjaju posao kako bi se osigurao lagan prijelaz prema zelenoj ekonomiji i s tim povezanim nadolazećim poslovima. Projekti moraju pokazati da razvijene vještine i pružene obuke odgovaraju zahtjevima tržišta rada u smislu poboljšanja mogućnosti zapošljavanja. Projekti trebaju težiti postizanju dva tehnička cilja:
• Razvoj i dostava specifičnih usluga zapošljavanja krajnjim korisnicima/klijentima od strane mješovitog skupa partnera. To će uključivati mjerljive, unaprijed definirane ishode koji će dovesti do izravnog ulaska na tržište rada i/ili pružiti relevantne vještine
• Pružanje analitičkih i metodoloških nalaza (naučene lekcije) baziranih na evaluaciji i fokusiranih na aktivnosti projekta. Ovo bi trebalo uključivati faktore uspjeha i neuspjeha kao i smjernice i preporuke za stvaranje održivih modela partnerstava između servisa zapošljavanja
Četiri su ključna prioriteta koja su podržana aktivnostima:
1. Poboljšanje funkcioniranja europskog tržišta rada ojačavanjem fleksibilnosti
2. Opremanje ljudi s potrebnim vještinama za zapošljavanje
3. Poboljšanje kvalitete i uvjeta rada
4. Podupiranje stvaranja radnih mjesta
Ključne ciljane skupine s kojima servisi zapošljavanja trebaju raditi:
• Dugotrajno nezaposlene osobe
• Nisko obrazovane osobe
• Mladi
• Suvišni radnici
Druge prikladne skupine uključuju: samohrane majke, migrante i etničke skupine.
Sufinanciranje EU iznosi 80%. Projekti trebaju trajati maksimalno 18 mjeseci.
Natječaj je namijenjen javnim i privatnim organizacijama te servisima zapošljavanja kojima je glavni cilj pružanje usluga zapošljavanja ljudima koji traže ili mijenjaju zaposlenje (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zadruge, instituti, neformalna udruženja i inicijative, poduzetnički inkubatori, klasteri i ustanove)
Prijave se podnose elektroničkim putem (https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do) i poštom ili osobno.
Izvor: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=370&furth...