Natječaj

Search form

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Referenca: 
KK.08.1.2.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2020.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
725.480.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha Poziva: povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Predmet Poziva: dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Prihvatljive aktivnosti:

Grupa 1: Ministarstvo zdravlja

 • Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom).

Grupa 2: Klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike i opće bolnice

 • Izrada projektne i tehničke dokumentacije (npr. studije izvedivosti s analizom troškova i koristi i sl. te građevinskih/arhitektonskih projekata, revizije građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građenje uključujući ishođenje potrebnih dozvola za građenje).
 • Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu javnih nabava i provedba javnih nabava.
 • Izgradnja dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija uključujući pripremne radove za izgradnju te povezane aktivnosti (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.). 
 • Rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (građevinski radovi dogradnje, obnove i prilagodbe).
 • Nadzor i kontrola nad građenjem.
 • Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom).
 • Upravljanje projektom.
 • Financijska revizija projekta koju osigurava krajnji korisnik, a koja je obvezna za projekte čiji ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.500.000,00 HRK i više.
 • Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Iznos sufinanciranja:

Grupa 1: Ministarstvo zdravlja
 • Ukupno dostupan iznos bespovratnih sredstava za pojedinu grupu iznosi 101.768.730,00 kn.
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 0,00 kn.
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 101.768.730,00 kn.

Grupa 2: Klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike i opće bolnice

 • Ukupno dostupan iznos bespovratnih sredstava za pojedinu grupu iznosi 623.711.270,00 kn.
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn.
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 19. rujna 2016. godine.
Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine. 


Dokumenti: 
AttachmentSize
9a2.1_Sazetak_Poziva.pdf671.75 KB