POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI KROZ SANACIJU I REMEDIJACIJU ONEČIŠĆENIH LOKALITETA - REMEDISANUS

Search form

O projektu: 
Glavni ciljevi projekta su zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva prekograničnog područja te doprinijeti općoj zaštiti okoliša prekograničnog područja kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš. Specifični ciljevi, ostvareni realizacijom projekta su sanirana divlja odlagališta i prevencija nastajanja novih divljih odlagališta otpada, potaknuti biološki oporavak saniranih lokacija kroz aktivnosti remedijacije, ojačana svijest mladih o važnosti očuvanja okoliša, sortiranju i otpada te ojačana svijest stanovništva prekograničnog područja o važnosti očuvanja okoliša i prevenciji zagađivanja okoliša kao doprinos zaštiti zdravlja i izbjegavanju nastajanja šteta za okoliš. Nakon provedbe projekta je utvrđeno da na ni jednoj saniranoj lokaciji nije ponovno odlagan otpad te da se okoliš polako sam regenerira te da nestaju znakovi nekadašnjeg odlagališta.
Prijavitelji: 

Krapinsko-zagorska županija

Partneri: 

Zagorska razvojna agencija d.o.o., Grad Zaprešić, Općina Sevnica (SLO), Općina Brežice (SLO), Inštitut za okolje in prostor (SLO)

Aktivnosti: 
1. Sanacija divljih odlagališta otpada

  • Sanirane lokacije su: Dol Klanječki, Klanjec; Strahinje, Krapina; Cigorvec, Pregrada; Ervenik Zlatarski, Zlatar; HEP, Bedekovčina; Zajezda, Budinšćina; Plasišće, Gornja Stubica, Habekov Jarek, Hrašćina; Pušave, Kraljevec na Sutli; Rukavci starog korita Sutle, Kumrovec; Malečići, Mače; Pečuki, Radoboj; Brezovo, Sveti Križ Začretje; Rijeka Krapina, Veliko Trgovišće; Veleškovec, Zlatar Bistrica; Šentvid Pri Planini 1 i 2; Košnica Žegar; Grad Žusem; Pešnica nad Rozalijo; Dolga Gora- bunker; Marija Dobje; Vrbno; Mrtvica – Voglajna; Šentjur- Kmetijska šola; Pusti vrh/KS Zabukovje, Ponikve/KS Studenec, Perišče/KS Studenec, Spodnje Vodale/KS Tržišče, Zgornje Vodale/KS Tržišče, Brunk/KS Šentjanž, Lončarjev dol/KS Sevnica, Dolnje Impolje/KS Primož, Ribnik/KS Krmelj, Radna/KS Boštanj te lokacije od L1 do L10 na području grada Zaprešića. Na području 5 saniranih divljih odlagališta otpada (Perišče/KS Studenec; Šentjur- kmetijska šola; Rijeka Krapina, Veliko Trgovišće; Zasap; L10) realiziralo se 5 remedijacijskih pilotnih projekata.

2. Snimanje edukativnog filma o sanaciji divljih odlagališta otpada
 
3. Edukacije

  •     Radionice za djecu vrtićke dobi, lutkarske predstave na temu zaštite okoliša, na kojima je sudjelovalo ukupno više od 2000 djece
  •     Edukacija OŠ o sortiranju otpada na kojima je sudjelovalo ukupno više od 1200 učenika
  •     Javna tribina „Najprije umiru pčele, a zatim ljudi“
  •     Posjet prvom Centru ponovne uporabe u Sloveniji, Rogaška Slatina

4. Uspostava interakcijske platforme

  • Uspostavljena je interaktivna internetska platforma

5. Uspostava sabirališnih otoka za sakupljanje otpada u dječjim vrtićima

  • Nabavljeni su koševi za smeće u obliku životinja za dječje vrtiće koji sudjeluju u edukacijama s ciljem jačanja svijesti mladih o važnosti zaštite okoliša
Trajanje: 
01.04.2011.-30.11.2012.
Iznos ugovora: 
1.113.670,15 EUR
EU sufinanciranje: 
932.872,14 EUR