Natječaj

Search form

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Referenca: 
KK.08.1.1.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2020.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
173.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha Poziva: osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema. 

Predmet Poziva: uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u Republici Hrvatskoj kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje. 

Prihvatljivi prijavitelji: KBC "Sestre milosrdnice", KBC Split, KBC Osijek, OB Varaždin, OB Bjelovar, OB Dubrovnik, OB "dr. Ivo Pedišić". 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • izrada projektno-tehničke dokumentacije (npr. studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te projektne dokumentacije potrebne za zahvat i ugovaranje - glavnog i izvedbenog projekta; 
  • izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu javnih nabava i provedba javnih nabava te troškovnika radova s tehničkim specifikacijama; 
  • izgradnja novih/rekonstrukcija postojećih bolničkih prostora u svrhu uspostave objedinjenog hitnog bolničkog prijema (uključujući i pripremne radove na gradilištu te povezane aktivnosti, npr. ugovaranje pratećih komunalnih usluga i sl.) stručni nadzor radova; 
  • nabava medicinske, nemedicinske i tehničke opreme za potrebe uspostavljanja objedinjenog hitnog bolničkog prijama; 
  • edukacija u cilju osposobljavanja osoblja za korištenje nabavljene opreme; upravljanje projektom; 
  • financijska revizija projekta koju osigurava prijavitelj; 
  • promocija, informiranje i vidljivost (uključujući promotivne aktivnosti te aktivnosti jačanja, svijesti građana o funkcioniranju objedinjenih hitnih bolničkih prijema).
Iznos sufinanciranja: 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 3.500.000,00 kn. 
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti općima bolnicama (OB) iznosi 20.000.000,00 kn. 
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti kliničkim bolničkim centrima (KBC) iznosi 31.000.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja: 

Projekt se može financirati u iznosi do 100% prihvatljivih izdataka. 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.
Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine. 


Dokumenti: 
AttachmentSize
9a1.2_Sazetak_Poziva.pdf308.73 KB