Natječaj

Search form

Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

Status: 
Regija: 
Budžet: 
3.929.412,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja: 

 • Povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada 
 • Pružanje podrške osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada u njihovoj integraciji na tržište rada putem povećanja njihove zapošljivosti
Dijelovi natječaja: 

 • Razvoj programa osposobljavanja rađenih po mjeri i razvoj vještina s ciljem podizanja razine zapošljivosti za skupine u nepovoljnom položaju
 • Projekti usmjereni na osposobljavanje na radnom mjestu – radna proba za osobe otežanog pristupa tržištu rada; osnivanje novih i razvoj postojećih zadruga
 • Projekti usmjereni na podizanje svijesti javnosti i borbu protiv stereotipa i diskriminacije ciljnih skupina na tržištu rada 
Ciljne skupine: 

 • Nezaposlene osobe s invaliditetom
 • Nezaposlene osobe s niskim stupnjem obrazovanja (završeno osnovnoškolsko obrazovanje)
 • Dugotrajno nezaposlene mlade osobe do 29 godina
 • Starije osobe iznad 50 godina
 • Dugotrajno nezaposlene osobe
 • Žene primarne dobi 45+
 • Žene s nižim kvalifikacijama (bez i sa završenom osnovnom školom)
 • Osobe u nepovoljnom položaju koje žive u manje razvijenim regijama
 • Pripadnici nacionalnih manjina 
Objava natječaja: 4. kvartal 2014. godine