Natječaj

Search form

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Referenca: 
KK.08.1.1.02
Datum objave: 
19.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2020.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
171.800.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha Poziva: poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet Poziva: poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • županije koje su osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite;
  • županije koje su nadležne za primarnu zdravstvenu zaštitu na područjima županija I. i II. skupine po indeksu razvijenosti jedinica područne samouprave te na otocima koji se nalaze u županijama viših skupina prema indeksu razvijenosti jedinica područne samouprave.
Prihvatljive aktivnosti:

  • Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u cilju poboljšanja zdravstvene usluge, spuštanja pružanja usluga zdravstvene zaštite na niže razine (tzv. taskshiftinga) te smanjenja upućivanja na specijalističke preglede u bolnice, sukladno prilozima 10a i 10b*;
  • Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje određene djelatnosti povezane s nabavom opreme (npr. ultrazvučna dijagnostika u slučaju kupovine UZV uređaja i sl.) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 1);
  • Priprema projektno-tehničke dokumentacije povezane sa infrastrukturnim radovima rekonstrukcije/adaptacije domova zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 4);
  • Izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata rekonstrukcije/adaptacije na domovima zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinskotehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16);
  • Nadzor i kontrola nad izvođenjem infrastrukturnih radova na domovima zdravlja (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 4);
  • Upravljanje projektom* uključujući reviziju;
  • Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU*.

         * obavezne aktivnosti u projektnom prijedlogu


Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosi do 85% prihvatljivih izdataka, dok korisnik mora osgurati minimalno 15% sufinanciranja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine.


Dokumenti: 
AttachmentSize
9a1.1_Sazetak_Poziva.zip632.52 KB