Natječaj

Search form

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Referenca: 
UP.02.2.2.03
Datum objave: 
01.03.2017.
Datum završetka natječaja: 
03.05.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
31.500.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno: poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, stjecanje općih kompetencija i mekih vještina ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja.

Prihvatljivi Prijavitelji: 

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Mora biti ustanova za obrazovanje odraslih, ili;
 • Udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva;
 • Posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora; 
 • Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • Nema duga po osnovi javnih davanja koji prelazi iznos od deset kuna (neznatan porezni dug sukladno članku 150 općeg poreznog zakona) o kojima porezna uprava vodi službenu evidenciju.


Prihvatljivi partneri:

 • Udruge;
 • Ustanove za obrazovanje odraslih;
 • Poslodavci/gospodarski subjekti;
 • Regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 


Prihvatljive aktivnosti:

 • Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja;
 • Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama;
 • Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama;
 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Promidžba i vidljivost. 


Intenzitet potpore:

 • 100% prihvatljivih troškova. 


Najviši i najniži iznos sredstava:

 • Najviši iznos sredstava po projektu – 500.000,00 kuna;
 • Najniži iznos sredstava po projektu - 2.000.000,00 kuna.