Natječaj

Search form

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja

Referenca: 
EN.2.1.10.
Datum objave: 
10.01.2014.
Datum završetka natječaja: 
22.01.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
70.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Županja (Vukovarsko-srijemska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine. 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • KOMUNALAC d.o.o., Županja - Operater vodnokomunalne infrastrukture
  • jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Prihvatljive aktivnosti:

  • Izgradnja / obnova vodoopskrbnih mreža te ulaganja u detekciju i uklanjanje gubitaka
  • Omogućavanje primjerenog kondicioniranja vode za piće na uređajima za obradu pitke vode u slučajevima nedostatne kakvoće vode koja se distribuira sustavima vodoopskrbe
  • Nabava opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava: mjerne opreme za javne sustave vodoopskrbe, primjerice opreme za detekciju gubitaka vode, laboratorijske opreme, kamiona i cisterni
  • Izgradnja, obnova ili proširenje mreža odvodnje – kanalizacije, sustava za otkrivanje i eliminiranje propuštanja
  • Izgradnja novih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili rekonstrukcija/ dogradnja postojećih uređaja
  • Izgradnja / obnova uređaja za obradu mulja
  • Nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda
  • Razvoj kapaciteta komunalnih tvrtki izgradnjom kapaciteta za provedbu predloženih projekata te upravljanje i održavanje izgrađenih uređaja, kao i kapaciteta komunalnog sektora općenito (npr. poboljšanja organizacijske strukture, poslovnih procesa i sl.). 
Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima Kohezijskog fonda je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip410.99 KB