Natječaj

Search form

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Datum objave: 
30.01.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.04.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Rijeka s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.201.954.328 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 1.761.563.462 HRK. Ukupna bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznose 1.256.548.480 HRK.