Podizanje svijesti

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Aktivnosti:

  • podizanje svijesti o EU dimenziji zaštite eura i potrebi bliske suradnje između tijela vlasti s naglaskom na osjetljiva područja, zemlje koje pristupaju Uniji te rizične zemlje koje nisu pokrivene prijašnjim aktivnostima 
  • promocija općeg poznavanja zakonodavstva o zaštiti eura i tijela nadležnih u području pravnih, tehničkih i operativnih aspekata kako unutar EU tako i u trećim zemljama 
  • podizanje svijesti osoblja koje se bavi sigurnosnim aspektima eura 
  • publikacije najboljih praksi i relevantnih iskustava