Natječaj

Search form

Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Datum objave: 
17.08.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.10.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
10.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014). 
Potpore se dodjeljuju za ulaganja u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi. 

Prihvatljivi troškovi: 

  • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
  • građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture, 
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, 
  • nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
  • nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
  • opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. Pravilnika o provedbi mjere 05, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti. 
Stopa sufinanciranja: 

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, a intenzitet potpore izražen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja. 

Rok prijave: 

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumenti.zip3.72 MB