Natječaj

Search form

Podmjera 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije 9.1.1. "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija"

Referenca: 
440-12/14-01-01-01/0001
Datum objave: 
24.01.2017.
Datum završetka natječaja: 
24.04.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
18.750.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Cilj: 
 • pružanje financijske potpore za uspostavu grupa i organizacija proizvođača u poljoprivredi i šumarstvu. 

Prihvatljivi korisnici: 

 • proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije; 
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije; 
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili; 
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.  

Prihvatljivi troškovi: 

 • administrativni troškovi; 
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora; 
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova; 
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko; 
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije; 
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili; 
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Iznos potpore: 

 • proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti; 
 • javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1326

Dokumenti: