Natječaj

Search form

Podrška nacionalnim i transnacionalnim projektima protiv diskriminacije i integracija Roma

Datum objave: 
15.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
28.02.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
2.600.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj programa:

Promicanje razvoja Europskog društva temeljenog na poštovanju temeljnih prava i prava koja proizlaze iz statusa građanina Europske Unije.

Specifični cilj poziva:

Podrška aktivnostima koje se bave bar jednom od grupa suočenih s diskriminacijom: rasne ili etničke manjine, osobe s posebnim potrebama, stare/mlade osobe, vjerske manjine u LGBTI zajednica.

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • međunarodne organizacije; 
  • MSP; nevladine organizacije; 
  • poduzeća (preko 250 zaposlenih), 
  • javne ustanove/tijela. 
Profitne organizacije moraju formirati partnerstvo s javnim tijelima ili privatnim neprofitnim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti: 

  • osposobljavanje stručnjaka; 
  • razmjena dobrih praksi;
  • aktivnosti diseminacije i podizanja svijesti putem seminara, konferencija, kampanja ili društvenih mreža i tiska.


Stopa sufinanciranja:

  • najviše 80% vrijednosti projekta.


Najniži i najviši iznos potpore po projektu:

  • najniži iznos 150.000,00 eura;
  • najviši iznos 500.000,00 eura