Natječaj

Search form

Podrška nacionalnim inicijativama u području ravnopravnosti žena i muškaraca, osobito u odlučivanju u gospodarstvu

Referenca: 
JUST/2012/PROG/AG/GE
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
2.600.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja je poduprijeti nacionalne aktere u promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca kako bi se poboljšala ravnopravnost spolova u politikama i programima država članica PROGRESS-a te kako bi se postigli ciljevi definirani u Strategiji za ravnopravnost između žena i muškaraca i Europskom paktu za ravnopravnost spolova. Iako druge teme nisu isključene, financiranje u sklopu ovog poziva ići će u smjeru prijedloga koji se bave ravnopravnošću spolova u ekonomskom odlučivanju.
Natječaj je namijenjen:
• ministarstvima nadležnim za politiku ravnopravnosti žena i muškaraca
• tijelima nadležnim za ravnopravnost spolova ovlaštenim od strane ministarstva nadležnog za politiku ravnopravnosti žena i muškaraca;
• drugim nacionalnim tijelima
Aktivnosti:
• razvoj i/ili identifikacija i/ili diseminacija strategija, mehanizama i alata (baze podataka...) koji promoviraju uravnoteženo sudjelovanje muškaraca i žena
• poboljšanje znanja o rodnoj dimenziji u poslovnom okruženu, a pogotovo vodstvu, kroz studije
• razmjena iskustava te pogotovo dobrih praksi, promoviranje umrežavanja između ključnih aktera na nacionalnoj i europskoj razini
• poticanje privatnog sektora na jačanje prisutnosti žena na svim odlučivačkim razinama u poduzećima uključujući donošenje planova o jednakosti i mjera za promicanje mentorstva, umrežavanja…
• podizanje svijesti i poticanje žena na napredak u karijeri te kandidiraju za odgovorne pozicije u odlučivačkim tijelima
• razvoj, pokretanje i promicanje javnih kampanja podizanja svijesti među socijalnim partnerima, tvrtkama i građanima o uravnoteženoj participaciji žena i muškaraca u sferi donošenja odluka (u ekonomskom i poslovnom smislu)
Izvor: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/prog_2012_ag_ge_en.htm