Natječaj

Search form

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Referenca: 
UP.03.2.3.02
Datum objave: 
03.03.2017.
Datum završetka natječaja: 
12.05.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
30.039.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 

Poziv je usmjeren na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. Provedbom projekata se želi postići stjecanje kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada. 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih.

Prihvatljive aktivnosti: 

  • Upravljanje projektom i administracija;
  • Odabir polaznika za uključivanje u programe obrazovanja odraslih;
  • Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih;
  • Evaluacija provedbe programa;
  • Promidžba i vidljivost.

Najviši i najniži iznos potpore:

  • Najniži iznos potpore: 500.000,00 kuna;
  • Najviši iznos potpore: 1 500.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: 

  • 100% prihvatljivih troškova.