Natječaj

Search form

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Referenca: 
UP.04.1.1.01
Datum objave: 
15.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
19.09.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
27.000.000,00 kn
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj: osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. 

Specifični cilj:

 • Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa,
 • Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne osobe, koje djeluju u području pružanja usluga od općeg interesa, sa sljedećim pravnim statusom (udruga, zaklada te pravna osoba vjerske zajednice).

Prihvatljive aktivnosti unutar 1. grupe su:

 • osposobljavanje koordinatora volontera u OCD-ima i javnim socijalnim i zdravstvenim ustanovama,
 • izobrazba organizatora volontiranja o menadžmentu volontera,
 • promocija primjene Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja kod organizatora volontiranja,
 • uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volonterstva u zdravstvenom i socijalnom sustavu,
 • unapređivanje javne svijesti o vrijednostima volonterstvu kroz kampanje i druge inovativne oblike promocije volonterstva,
 • unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera u OCD-ima i javnim ustanovama za pružanje specifične usluge koje OCD ili javna ustanova pruža,
 • mentoriranje OCD-a i javnih ustanova za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa,
 • podrška OCD-ima u razvoju novih volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga 2 i njihovo pilot provođenje.
Prihvatljive aktivnosti unutar 2. grupe su:

 • priprema i provedba programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u suradnji OCD-a i osnovnih i srednjih škola te njihovo uključivanje u školski kurikulum,
 • razvoj i provedba volonterskih programa u suradnji OCD-a i učeničkih domova,
 • organizacija volonterskih programa za učenike tijekom školskih praznika,
 • organiziranje velikih volonterskih akcija, pogotovo u slabije razvijenim područjima (područja posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine),
 • provođenje edukacija za koordinatore volontera u OCD-ima i odgojno obrazovnim ustanovama za provedbu održivih volonterskih programa,
 • uvođenje inovativnih i kreativnih alata i mehanizama (uključujući i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija) za razvoj školskog volontiranja i odgoja za volontiranje,
 • razvoj i provedba volonterskih programa koje povezuju školu, učenike, roditelje, volontere i druge dionike u lokalnim zajednicama,
 • unapređivanje svijesti o važnosti i vrijednostima školskog volontiranja i odgoja za volontiranje među nastavnicima, učenicima, roditeljima te široj javnosti,
 • aktivnosti vrednovanja i nagrađivanja učenika volontera.
Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn (vrijednost potpore unutar 1. i 2. grupe aktivnosti). 
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn (vrijednost potpore unutar 1. grupe), odnosno 1.200.000,00 kn (vrijednost potpore unutar 2. grupe).

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet sufinanciranja po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
ESF.zip7.78 MB