Natječaj

Search form

Podrška osposobljavanju

Referenca: 
EACEA/06/2016
Datum objave: 
05.02.2016.
Datum završetka natječaja: 
14.04.2016.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
7.3 milijuna eura
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv provodi se u okviru programa Kreativna Europa za razdoblje 2014.-2020. godine, potprograma MEDIA. Jedan od prioriteta potprograma MEDIA u području jačanja kapaciteta audiovizualnog sektora jest:  

  • Omogućavanje usvajanja i unaprjeđivanje vještina i sposobnosti audiovizualnih stručnjaka te razvoja mreža koje uključuju uporabu digitalnih tehnologija da bi se omogućila prilagodba razvoju tržišta, testiranje novih pristupa razvoju publike i testiranje novih poslovnih modela,
  • Razvoj sveobuhvatnog raspona mjera osposobljavanja koje promiču usvajanje i unaprjeđivanje vještina i sposobnosti audiovizualnih stručnjaka, inicijative dijeljenja znanja i umrežavanja, uključujući integraciju digitalnih tehnologija. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Podnositelji prijava moraju biti europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća itd.), osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA,koji su u izravnome ili većinskome vlasništvu njezinih državljana. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Prijave moraju biti za aktivnosti namijenjene razvoju sposobnosti audiovizualnih stručnjaka za razumijevanje i uključivanje europske i međunarodne dimenziju u svoj rad poboljšanjem stručnog znanja iz sljedećih područja: 

  • Osposobljavanje iz područja razvoja publike, marketinga, novih metoda distribucije i iskorištavanja, uključujući one koje se oslanjaju na najnovije digitalne tehnologije
  • Osposobljavanje iz područja financijskog i poslovnog upravljanja s ciljem poticanja pristupa financijama i novim poslovnim modelima,
  • Osposobljavanje iz područja razvoja i proizvodnje audiovizualnih djela, uključujući dijeljenje znanja i sposobnosti umrežavanja,
  • Osposobljavanje iz područja suočavanja s izazovima digitalnog pomaka s ciljem osiguravanja prilagodbe tržišnim kretanjima. 
Podnositelji se prijavljuju za jednu od sljedeće dvije kategorije podržanih projekata ovisno o ljestvici, potrebama, ciljevima i međunarodnoj/europskoj dimenziji: 

  • Europski projekti: projekti namijenjeni usvajanju i poboljšanju vještina i sposobnosti za stručnjake koji će raditi većinom u Europi 
  • Međunarodni projekti: projekti namijenjeni razvoju stručnosti, znanja i sposobnosti za europske stručnjake koji će raditi izvan Europe kroz umrežavanje i suradnju sa stručnjacima izvan Europe. 
Stopa sufinanciranja: 

Financijski doprinos Unije ne može premašiti:  

  • 60 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta u slučaju da se on odvija u državama koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA,
  • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta u slučaju da se on odvija u državama koje ne sudjeluju u Potprogramu MEDIA.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.8 MB