Natječaj

Search form

Podrška programima usmjerenim mladima

Referenca: 
UP.02.1.1.04
Datum objave: 
06.07.2017.
Datum završetka natječaja: 
11.09.2017.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. 

Prihvatljivi prijavitelji su: 

  • jedinice lokalne samouprave; 
  • jedinice regionalne (područne) samouprave; 
  • organizacije civilnog društva. 
Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova.