Natječaj

Search form

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Referenca: 
UO.04.2.1.02
Datum objave: 
23.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
05.04.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
27.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima. 
Opći cilj je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

organizacije civilnoga društva odnosno pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

 • udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama;
 • zaklada;
 • socijalna zadruga;
 • ustanova;
 • pravna osoba vjerske zajednice;
 • te udruga koja se svojim aktom opredijelila da djeluje u području pružanja usluga od općeg
  interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb;
  zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne
  zajednice; razvoj filantropije i dr.  
Prihvatljive aktivnosti:

 • upravljanje projektom i administracija;
 • izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama
  civilnog društva;
 • izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga
  organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice;
 • uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u
  okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja;
 • osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i
  vrednovanje rada studenata;
 • organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava;
 • osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru
  programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u
  organizacijama civilnog društva;
 • provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s
  ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja;
 • osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj
  zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih
  inovacija;
 • promidžba i vidljivost.
Stopa sufinanciranja:

 • 85% ukupnih prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog socijalnog fonda;
 • 15%  sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Najviši i najniži iznos sufinanciranja:

 • najniži iznos sufinanciranja 500.000,00 kuna;
 • najviši iznos sufinanciranja 1.200.000,00 kuna.