Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja s zemljama koje nisu članice

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja s zemljama koje nisu članice s fokusom na jačanju razmjene dobrih praksi i konkretnih činjenica na temelju kojih se donese politike. Podrška će uključivati implementaciju alata transparentnosti EU, studije i podršku specifičnim politikama poput Bolonjskog i Kopenhaškog procesa. Stvaranje politika temeljenih na dokazima, jaka analiza zemalja i višestrani nadzor su temelj za ostvarenje europskih strateških prioriteta. Uzajamno učenje na razini Europske unije i na međunarodnoj razini, pokazalo je svoju vrijednost u smislu učinkovitosti obrazovanja i ulaganja u pomaganje državama članicama za porovedbu njihovih politika i reformi.