Natječaj

Search form

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Referenca: 
UP.02.1.1.06
Datum objave: 
22.09.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. 

Potencijalni prijavitelji: 
  • jedinice lokalne samouprave, 
  • jedinice regionalne (područne) samouprave, 
  • neprofitne organizacije, 
  • organizacije civilnog društva.
Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn