Područje sporta unutra programa Erasmus+

Search form

Područje sporta unutra programa Erasmus+

Kategorija: 
Trajanje: 
4. veljače 2014. godine u trajanju od 8:30 do 17:00 sati
Mjesto: 
Charlemagne zgrada, Rue de la Loi 170, B-1000 Brussels
Ciljana skupina polaznika: 
Budući prijavitelji projekata
Kratki opis: 
Europska komisija zajedno sa Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu organizira info dan kako bi sve zainteresirane bolje upoznali sa mogućnostima financiranja novog programa Erasmusa+. Info dan će biti podijeljen na nekoliko informativnih panela, a glavni je naglasak na područje sporta koje će se također financirati sredstvima programa. Predstavit će se i prioriteti financiranja, a budućim prijaviteljima projekata biti će pruženi praktični savjeti i podrška.