Poduzetnički impuls 2014: Kako do novaca za mala i srednja poduzeća

Search form

Poduzetnički impuls 2014: Kako do novaca za mala i srednja poduzeća

Kategorija: 
Trajanje: 
11. veljače 2014. godine u trajanju od 9:00 do 14:00 sati
Mjesto: 
Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb
Cijena: 
790,00 kn bez PDV-a
Ciljana skupina polaznika: 
Mali i srednji poduzetnici koji se planiraju prijaviti na natječaj
Kontakt: 
Tel: 01/8895-305
Kratki opis: 


Svrha seminara je: 

  • Dobiti upute za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva u sklopu programa „Poduzetnički impuls“ za 2014. za male i srednje poduzetnike (poduzeća, obrte, zadruge, OPG-e... do 250 zaposlenika)
  • Procijeniti mogućnosti prijave projekta
  • Upoznati se s kriterijima koje moraju ispunjavati poduzetnici
  • Upoznati se s kriterijima za projekte koji se prijavljuju
  • Upoznati se s očekivanom natječajnom dokumentacijom
  • Dobiti upute o "kritičnim točkama"
Više o seminaru na: http://goo.gl/bOMkwC