Natječaj

Search form

Pokretači likvidnosti tržišta korporativnih obveznica

Referenca: 
FISMA/2015/146(01)/C
Datum objave: 
18.03.2016.
Datum završetka natječaja: 
29.04.2016.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Budžet: 
400.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem sklapanja ugovora o prikupljanju informacija o pokretačima likvidnosti tržišta na europskim tržištima korporativnih obveznica. Izvršitelj usluge mora pružiti novu kvalitativnu i kvantitativnu empirijsku analizu o značajnosti određenih karakteristika (na primjer opseg elektroničkog trgovanja i standardizacije, relativna važnost obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja, vrste ulagača) kao pokretača likvidnosti tržišta na tržištima korporativnih obveznica u Europskoj uniji. 

Pružatelj usluga morat će izvršiti sljedeće zadatke: 

  • pregled literature, 
  • prikupljanje podataka, 
  • izrada uzoraka kompleta, 
  • empirijska analiza pokretača likvidnosti tržišta na tržištima korporativnih obveznica u EU-u, 
  • empirijska analiza u svrhu utvrđivanja različitih razina likvidnosti tržišta između korporativnih obveznica kojima se trguje elektronički i onih kojima se trguje putem OTC trgovanja (over the counter – OTC),
  • analiza osjetljivosti kreditnih marži korporativnih obveznica EU-a na promjene popisa dilera. 
Analiza koju će pružatelj usluge provoditi, mora obuhvatiti svih 28 zemalja članica Europske unije, a u slučaju kada to zahtijevaju ograničenja u pogledu resursa ili podataka, temeljitija analiza može se ograničiti na određene tržišne segmente, ili države članice, ako nije moguće provesti analizu za svih 28 država članica u svakom slučaju. Analizom se mogu obuhvatiti i države izvan Europske unije ako pružaju korisne studije slučaja (primjerice, analiza važnosti pravila o transparentnosti u trećim zemljama).