Natječaj

Search form

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - aglomeracija Nin - Privlaka - Vrsi

Datum objave: 
10.11.2017.
Datum završetka natječaja: 
09.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Projekt obuhvaća izgradnju 102,1 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, mjestimičnu sanaciju vodovodne mreže (ukupno 31,8 km) te izgradnju UPOV-a Grgur (kapaciteta 26.000 ES, II. stupanj) s novim podmorskim ispustom (1,2 km + 3,2 km). Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 6ii2.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 224.974.341,34 HRK. Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF-a iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka

Projekt se provodi na području Zadarske županije konkretnije na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi, a koje obuhvaćaju 11 naselja.