Natječaj

Search form

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac

Datum objave: 
27.11.2017.
Datum završetka natječaja: 
26.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Lipik-Pakrac s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ iznose 110.389.119,39 HRK.

Dokumenti: