Natječaj

Search form

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“

Datum objave: 
27.11.2017.
Datum završetka natječaja: 
26.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Belišće, Gat, Petrijevci i Koška s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Kohezijskog fonda za projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“ iznose 189.561 milijuna kuna.

Dokumenti: