Natječaj

Search form

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

Datum objave: 
25.08.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Jastrebarsko s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar specifičnog cilja 6ii2 su javni isporučitelji vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“ su Vode Jastrebarsko d.o.o.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 97.836.673,60 kuna.

Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a  iznosi  85%  od  iznosa  prihvatljivih izdataka.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak_poziva_Jastrebarsko.docx97.97 KB