"Postupak ocjenjivanja ponuda kod različitih vrsta ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi”

Search form

"Postupak ocjenjivanja ponuda kod različitih vrsta ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi”

Kategorija: 
Trajanje: 
17. prosinac 2014. godine
Mjesto: 
Ulica grada Vukovara 284 blok C, V. kat, 10 000 Zagreb
Cijena: 
Besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Tijela državne uprave
Kratki opis: 


Cilj je objasniti tijek postupka javne nabave od faze zaprimanja ponuda do faze ugovaranja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Uz praktične primjere iz prakse biti će predstavljeni i obrasci koji se koriste pri zaprimanju, pregledu, analizi i ocjeni ponuda, a čiji sadržaj propisuje Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/kalendar-dogadjanja/564