Natječaj

Search form

Potpora Operativnoj strukturi Razvoj ljudskih potencijala

Referenca: 
HR.4.1.03.
Datum objave: 
30.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
11.07.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
32.005.120,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj: 

Poboljšati sposobnost Hrvatske za djelotvorno upravljanje i implementaciju sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), jačanjem Hrvatske javne uprave prvenstveno kroz formiranje učinkovite Operativne strukture utemeljene na znanju i učinkovitosti njezinih djelatnika.

Specifični ciljevi:

 • Razviti institucionalne kapacitete potrebne za upravljanje i apsorpciju ESF sredstava unutar Operativne strukture i stvoriti povoljno i održivo radno okruženje
 • Osigurati učinkovitu i svrhovitu komunikaciju između tijela Operativne strukture i prije svega potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava kao i javnosti općenito
 • Omogućiti kvalitetan nadzor i provedbu Operativnog programa kao i zadržavanje iskusnih zaposlenika unutar Operativne strukture 
Ciljne skupine: 

 • Tijela Operativne strukture Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“ 
 • Potencijalni korisnici u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“ 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Da bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

 • Biti dio Operativne strukture Razvoj ljudskih potencijala kako je navedeno u članku 9. Uredbe Vlade RH o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12)
 • Za Grupu 1 biti Upravljačko tijelo Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala kako je navedeno u Članku 9, Uredbe Vlade RH o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12)
U slučaju kada prijavitelji (UT, tj. PT 2) istodobno djeluju kao korisnici projekata Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, na odgovarajući način moraju se odvojiti funkcije između tijela u Sustavu i korisnika (ZNP 14, 6.3). 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Nabava usluga
 • Rad tijela Operativne skupine (plaće, putni troškovi, najam prostora)
 • Obrazovne aktivnosti (seminari, istraživanja, radionice, konferencije)
 • Aktivnosti vezane uz informiranje, promidžbu u vidljivost (oglašavanje, zakup prostora)
 • Procjena dostavljenih projektnih prijedloga za dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala"
 • Organizacija Nacionalnog odbora i drugih događanja 
Stopa sufinanciranja: 

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2 MB