Natječaj

Search form

Potpora transnacionalnoj distribuciji europskih filmova - potpora međunarodnim prodajnim agentima europskih kino filmova

Referenca: 
EACEA 08/2012
Datum objave: 
11.04.2012.
Datum završetka natječaja: 
01.03.2014.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Budžet: 
1.500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj je osiguravanje i podrška šire transnacionalne distribucije novijih europskih filmova pružajući sredstva prodajnim agentima, ovisno o njihovom učinku na tržištu, za daljnje reinvestirane u nove nenacionalne europske filmove. Teži stvaranju i jačanju veza između produkcijskih i distribucijskih sektora odnosno poboljšavanju kompetitivnih pozicija nenacionalnih europskih filmova i konkurentnost europskih kompanija.
Program potpora prodajnim agentima provodi se u dvije faze:
• stvaranje fonda koji će biti izračunan prema učinku tvrtke na europskom tržištu tokom zadanog perioda (2007. - 2011.),
• reinvestirane; fond mora biti reinvestiran u dva modula (dva tipa akcija) do 1. ožujka 2014:
1. minimum garancija ili predujma plaćenih za međunarodna prava za nove europske nenacionalne filmove;
2. i/ili u promociju, marketing i oglašavanje na tržištu novih nenacionalnih europskih filmova.
Sufinanciranje iznosi 50%.
Izvor: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/support-to-sales...