Natječaj

Search form

Potpora za europske projekte suradnje

Datum objave: 
30.09.2016.
Datum završetka natječaja: 
23.11.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
457.800.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 
Program Kreativna Europa provodi Poziv za podnošenje prijedloga u svrhu potpora za europske projekte. Poziv je otvoren kulturnim subjektima koji su imali pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava. 

Podnositelji zahtjeva moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja (financijsku sposobnost) da bi održavali svoje aktivnosti tijekom razdoblja u kojem se projekt provodi i da bi sudjelovali u njegovom financiranju. Organizacije koje podnose zahtjev moraju biti stručno osposobljene i imati kvalifikacije potrebne da završe predloženi projekt (operativna sposobnost).  

Potprogramom Kultura nastoji se pružiti potpora projektima koji su najvećim dijelom usredotočenim na: 

  • Transnacionalnu mobilnost; 
  • Razvoj publike; 
  • Izgradnju kapaciteta (digitalizacija, novi poslovni modeli, obrazovanje i osposobljavanje). 

Proračun potprograma Kultura: 

Ukupan proračun potprograma Kultura programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020 iznosi 457,8 milijuna EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodijeljena tijekom 2017. godine iznosi oko 35.500.000,00 eura. 

Rok za podnošenje prijava za europske projekte suradnje je 23. studeni 2016. godine do 12:00 sati.