Natječaj

Search form

Potpora za filmske festivale

Datum objave: 
04.10.2016.
Datum završetka natječaja: 
27.04.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
3.000.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 
Jedan od prioriteta Potprograma Media bit će podupiranje razvoja publike u smislu poticanja interesa za europska audiovizualna dijela i poboljšanja njihove dostupnosti, posebice putem promidžbenih aktivnosti, organiziranja događanja, filmske pismenosti i festivala. 
Potprogram Media pružat će potporu sljedećim mjerama: 

 • Inicijativama koje predstavljaju i promiču raznolikost europskih audiovizualnih djela; 
 • Aktivnostima namijenjenima proširivanju znanja publike te njezina interesa za europska audiovizualna djela. 
Prihvatljive aktivnosti: 
Prihvaćene će biti samo one prijave koje podnesu prihvatljivi subjekti koji organiziraju audiovizualne festivale u zemljama sudionicima Potprograma Media. 

Audiovizualnim se festivalom smatra događanje: 

 • čiji program čine prihvatljivi filmovi koji se prikazuju širokoj javnosti, uključujući sveukupnu javnost, kao i akreditiranim međunarodnim audiovizualnim stručnjacima i novinarima; 
 • koje se održava tijekom određenog vremenskog razdoblja u unaprijed utvrđenom gradu; 
 • koje se odvija prema jasnom postupku utvrđivanja/odabira. 

Kriteriji za dodjelu bodova: 

 • Relevantnost; 
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti; 
 • Diseminacija rezultata, utjecaj i održivost; 
 • Organizacija tima.  

Proračun namijenjen za sufinanciranje: 

Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekata procijenjen je na 3 milijuna eura. Financijski doprinos EU-a bit će u obliku paušalnog iznosa, u skladu s brojem europskih filmova u programu, između 19.000,00 i 75.000,00 eura. 

Rok za dostaviti zahtjev:

 • 24.11.2016. godine u 12:00 sati za aktivnosti koje počinju između 1.5.2017. i 31.10.2017. godine; 
 • 27.4.2017. godine u 12:00 sati za aktivnosti koje počinju između 1.11.2017. i 30.4.2018. godine.

Izvor: https://goo.gl/S0H2kL

Dokumenti: