Natječaj

Search form

Potpora za mala i srednja poduzeća aktivna u području naukovanja

Referenca: 
EACEA 41/2015
Datum objave: 
16.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
15.01.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
8.700.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem pozivanja na podnošenje prijedloga kojima se pruža potpora malim i srednjim poduzetnicima koja nude naukovanje, bilo da se radi o novom angažmanu ili značajnom povećanju njihove ponude naukovanja. Stoga je namjera Poziva povećati ponudu naukovanja, što je jedan od pet europskih prioriteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u razdoblju od 2015. do 2020. godine i jedan od ključnih ciljeva u okviru Europskog saveza za naukovanje. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Lot 1 

Prijavitelj (koordinator) mora biti jedna od sljedećih organizacija ili grupa organizacija: 

 • gospodarske, trgovačke i obrtničke komore ili na sličan način relevantne sektorske/strukovne organizacije;
 • javna ili privatna poduzeća; 
 • pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 
 • druge organizacije s ulogom u pružanju potpore MSP-ima u povećavanju njihove ponude naukovanja 
Da bi bilo prihvatljivo, partnerstvo mora sadržavati predstavnike iz minimalno dviju prihvatljivih zemalja, od kojih je jedna sudionica programa Erasmus+. 

Lot 2 

Prijavitelj (koordinator projekta) mora biti mreža ili organizacija koja ima članove ili podružnice u najmanje 12 zemalja programa Erasmus+, od kojih najmanje 6 sudjeluje u projektu kao partneri.

Prihvatljive organizacije su: 


 • ministarstva; 
 • socijalni partneri (organizacije poslodavaca i radnika); 
 • javna ili privatna društva; 
 • gospodarske, trgovačke i obrtničke komore ili na sličan način relevantne sektorske/strukovne organizacije (npr. obrtničke organizacije); 
 • javne službe za zapošljavanje;
 • javna regionalna i lokalna tijela; 
 • pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; 
 • agencije/centri za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; 
 • škole ili druge obrazovne ustanove; 
 • visokoškolske ustanove; 
 • istraživački centri; 
 • međunarodne organizacije; 
 • neprofitne organizacije; 
 • organizacije mladih; 
 • udruge roditelja; 
 • druga relevantna tijela. 
Na natječaju ne mogu sudjelovati fizičke osobe i samostalni poduzetnici. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Aktivnosti su raspoređene prema lotovima: 

Lot 1 

Izgradnja kapaciteta za posrednička tijela (kao što su trgovačke, gospodarske i obrtničke komore, druge strukovne organizacije) ili korištenje opskrbnog lanca većih društava radi razvitka i osnivanja potpornih struktura za MSP-e, posebno za one bez prethodnog iskustva u području naukovanja; 

Lot 2 

Ciljana suradnja između krovnih organizacija postojećih europskih mreža i organizacija i njihovih nacionalnih članica ili podružnica za razvoj i uspostavu potpornih struktura za MSP-e, posebno za one bez prethodnog iskustva s osobama na naukovanju; 

dodatno, korisnici trebaju poduzeti jednu od sljedećih aktivnosti (identično za lot 1 i lot 2):

 • identificiranje rješenja za specifične izazove politika MSP-a u pogledu uspostavljanja ili jačanja naukovanja, primjerice proučavanje i razvijanje sustava upravljanja, nastavnih programa ili osiguravanje kvalitete sustava naukovanja,
 • razvoj financijske i ne-financijske strukture za potporu (primjerice pružanje potpore kod akreditacije kao društva za osposobljavanje, osposobljavanje i pružanje uputa trenerima unutar društva, administrativni postupci, ocjenjivanje i certificiranje osoba na naukovanju) za MSP-e i modeli podjele troškova koji motiviraju MSP-e, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i polaznike obuke, 
 • mjere potpore radi pružanja pomoći MSP-ima kako bi povećali kvalitetu trenera unutar društva i poboljšali suradnju s pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
 • promicanje izvrsnosti u naukovanju i/ili integriranje učenika u nepovoljnom položaju u naukovanje,
 • razvoj strategija za uspostavljanje zajedničkih centara za osposobljavanje ili osposobljavanje u suradnji, koje bi mogao koristiti skup MSP-a koji bi surađivali u primanju osoba na naukovanje,
 • izrada i širenje materijala za podučavanje i informativnog materijala ili drugih praktičnih alata koji su usmjereni na MSP-e,
 • provedba kampanja usmjerenih na privlačnost naukovanja kako bi se osiguralo uključivanje MSP-a,

  identificiranje i razvoj strategija i struktura kako bi se promicala prekogranična mobilnost osoba na naukovanju u MSP-ima (kojim međutim ne bi bila obuhvaćena mobilnost samih osoba na naukovanju),

 • druge relevantne aktivnosti radi pružanja potpore MSP-ima u povećavanju ponude naukovanja. 
Iznos sufinanciranja: 

Vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava kretat će se između 300.000 i 600.000 € za Lot 1 te između 600.000 i 800.000 € za Lot 2. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip940.63 KB