Natječaj

Search form

Potpora za pristup tržištima

Referenca: 
EAC/S29/2014
Datum objave: 
05.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
22.01.2015.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
3.530.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je temeljem Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa Kreativna Europa (2014. – 2020.). U okviru okviru područja jačanja kapaciteta audiovizualnog sektora, neki su od prioriteta potprograma MEDIA sljedeći: 

  • Povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvijanje europskih audiovizualnih djela s potencijalom kruženja u Uniji i šire te poticanje europskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući pružatelje TV usluga
  • Poticanje razmjena među poduzetnicima olakšavanjem pristupa tržištima i poslovnim alatima za audiovizualne subjekte za povećanje vidljivosti njihovih projekata na međunarodnim tržištima i tržištima Unije. 
Potprogramom MEDIA pruža se potpora za: 

  • Olakšavanje pristupa profesionalnim komercijalnim događajima i tržištima audiovizualnog sektora te upotrebu internetskih poslovnih alata unutar i izvan Unije
  • Olakšavanje optjecaja europskih filmova po cijelom svijetu te međunarodnih filmova u Uniji na svim platformama distribucije putem međunarodnih projekata o suradnji u audiovizualnom sektoru. 
Prihvatljivi prijavitelji:

Podnositelji zahtjeva moraju biti europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća, itd.), osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u potprogramu MEDIA i koji su u izravnom ili većinskom vlasništvu državljana tih država. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Poziv na podnošenje prijedloga usmjeren je k podržavanju mjera i aktivnosti koje se odvijaju u zemljama i izvan njih a koje sudjeluju u potprogramu MEDIA. Prihvatljivima će se smatrati samo oni zahtjevi koji odgovaraju barem jednoj od 3 donjih mjera: 

  • Mjera 1 - Pristup fizičkim tržištima za europske stručnjake (financiranje inicijativa i događaja)
  • Mjera 2 - Internetski alati namijenjeni stručnjacima (razvoj i stvaranje mreže i baza podataka)
  • Mjera 3 - Zajedničke europske promotivne aktivnosti (implementacija zajedničkih promotivnih aktivnosti, osnivanje i pokretanje promotivnih inicijativa i platformi) 
Stopa sufinanciranja: 

Financijski doprinos Unije ne može premašiti:

  • 60 % ukupnih prihvatljivih troškova mjere u slučaju da se mjera odvija u državama koje sudjeluju u potprogramu MEDIA
  • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova mjere u slučaju da se mjera odvija u državama koje ne sudjeluju u potprogramu MEDIA
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip801.98 KB