Natječaj

Search form

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Datum objave: 
23.12.2013.
Datum završetka natječaja: 
24.02.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
255.714.160,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj: 

Pružanje bolje potpore razvoju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz potporu održivom razvoju produktivnosti, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima. 

Specifični ciljevi: 

Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva 

Cilj: povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva primjenom sveobuhvatnog pristupa glavnim strateškim potrebama malog i srednjeg poduzetništva kroz akcije koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje pristupa financiranju za proizvodna ulaganja i jačanje njihove održivosti i konkurentnosti. 

Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma 

Cilj: pridonijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska potpora bit će pružena malim i srednjim poduzećima koja ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Pravne i fizičke osobe: 

 • Koje su registrirane kao mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzetnika na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzetnika Općom uredbom o skupnim izuzećima (GBER)
 • Koje su registrirane u Hrvatskoj
 • Koje su u mogućnosti iskazati dobit nakon oporezivanja za prethodne dvije fiskalne godine, odnosno za 2012. i 2013. godinu
 • Koje su registrirane u skladu s Nacionalnom klasifikacijom gospodarskih djelatnosti (NKD - NN 58/07) u jednom od odgovarajućih sektora navedenih u Uputama za prijavitelje
Prihvatljive aktivnosti: 

Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva 

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz proširenje postojećeg poduzeća ili osnivanja novog, diversifikacija proizvodnje poduzeća u nove dodatne proizvode ili temeljita promjena sveukupnog proizvodnog procesa postojećeg poduzeća
 • Ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu, s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša u smislu poduzimanja radnji namijenjenih saniranju ili sprječavanju oštećenja fizičkog okruženja ili prirodnih resursa putem vlastitih aktivnosti korisnika, smanjivanju rizika takvog oštećenja ili postizanju učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa s ciljem postizanja standarda i certificiranja koja će ostvariti pristup dodatnim tržištima
 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz mjere uštede energije u smislu poduzimanja radnji koje omogućuju prijaviteljima da znatno smanje količinu energije korištene u njihovom proizvodnom ciklusu 
 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz kupnju novih tehnologija i opreme (npr. proizvodnih linija, strojeva, uređaja itd.), novih postupaka ili prerađivačkih metoda koje dovode do poboljšanja proizvodnje i/ili prerade i proizvoda veće kvalitete i veće produktivnosti 
 • Vršenje usluga vezanih uz projekt od strane vanjskih konzultanata, koje nije vezano uz stalne ili periodične aktivnosti i koje se ne odnosi na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje, već koje su izravno vezane uz projekt ulaganja, proizvod ili tehnologiju razvijenu na temelju ovog Poziva 
 • Prvo sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda ili usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore 
 • Posebno usavršavanje osoblja prijavitelja povezanog s projektnim aktivnostima, kao što je obuka za korištenje novouvedenih ili integriranih tehnologija ili rad s novom opremom
 • Opće usavršavanje osoblja prijavitelja povezano s ciljevima projekta i doprinosa njegovoj održivosti 
Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma 

 • Ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela s 3 ili više zvjezdica, kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na: poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.) koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela
 • Ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela što će rezultirati dobivanjem 3 ili više zvjezdica; kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na: poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.) koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela
 • Ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu, s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša u smislu poduzimanja radnji namijenjenih saniranju ili sprječavanju oštećenja fizičkog okruženja ili prirodnih resursa putem vlastitih aktivnosti korisnika, smanjivanju rizika takvog oštećenja ili za postizanje učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa, uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije 
 • Vršenje usluga vezanih uz projekt od strane vanjskih konzultanata, koje nije vezano uz stalne ili periodične aktivnosti i koje se ne odnosi na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje, već koje su izravno vezane uz projekt ulaganja, proizvod ili tehnologiju razvijenu na temelju ovog Poziva 
 • Prvo sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda ili usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore 
 • Posebno usavršavanje osoblja prijavitelja povezanog s projektnim aktivnostima, kao što su obuka za korištenje novorazvijene ili integrirane tehnologije ili rada s novom opremom
  - opće usavršavanje osoblja prijavitelja vezana uz ciljeve projekta i doprinosa njegovoj održivosti 
Minimalan i maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 3.800.000,00 kn 
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 26.000.000,00 kn 
Stope sufinanciranja projekata: 

 • Minimalna stopa sufinanciranja je 1% ukupnih prihvatljivih troškova 
 • Maksimalna stopa sufinanciranja je 60% ukupnih prihvatljivih troškova 
Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca.