Natječaj

Search form

Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje“

Datum objave: 
24.10.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanje kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti DUZS-a, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, i za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa.

Svrha ovog projekta je osposobljavanje i opremanje 231 pričuvnika DIP CZ-a (tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje iz vode i tim za logističku podršku) i 50 pripravnika vatrogasaca DVIP-a te opremanje centara DIP CZ-a (u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu) i DVIP-a (u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku). Također će biti nabavljena potrebna pojedinačna zaštitna i spasilačka oprema te oprema za Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja. Uz navedeno, postići će se i bolja informiranost poslodavaca, udruga i opće javnosti o mogućnostima sudjelovanja njihovih djelatnika i članova u sustavu civilne zaštite.