Natječaj

Search form

Poziv na dostavu prijedloga za dodjelu operativnih sredstava za 2014. – Program REC

Referenca: 
JUST/2014/RDAP-RCHI/OG
Datum objave: 
25.04.2014.
Datum završetka natječaja: 
27.05.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
1.300.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Operativna sredstva su, za razliku od bespovratnih sredstava, namijenjena sufinanciranju operativnih troškova koji omogućavaju mrežama da neovisno djeluju te da implementiraju niz aktivnosti (navedenih u njihovim radnim programima) kojima se dostižu postavljeni ciljevi.

Te aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od prioriteta ovog poziva:

  • Daphne – prevencija i borba protiv nasilja nad djecom i/ili ženama te zaštita žrtava takvog nasilja
Na području nasilja nad djecom, ovim će se prioritetom financirati aktivosti koje doprinose povećanju kvalitete usluga ciljane podrške koje se pružaju djeci. To uključuje unapređenje prevencije, uočavanja i zaštite djece od nasilja, kao i unapređenje kooperacije relevantnih aktera koji djeluju unutar sustava zaštite djece na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.

Na području nasilja nad ženama će se podupirati aktivnosti koje podižu razinu kvalitete usluga ciljane podrške koje se pružaju žrtvama, uklučujući unapređenje multidisciplinarne kooperacije između aktera koji su uključeni u borbu protiv nasilja nad ženama.Trgovina ljudima nije prioritet ovog poziva.

  • Prava djece
Ovim prioritetom će se podupirati aktivnosti koje su u skladu s Konvecnijom Ujedinjenih naroda o pravima djece. To uključuje aktivnosti promocije pune implementacije Konvecnije, posebno članka 12, te aktivnosti usvajanja participativnog pristupa usredotočenog na djecu.


Izvor: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.05 MB