Natječaj

Search form

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele "Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH"

Datum objave: 
01.08.2017.
Datum završetka natječaja: 
14.08.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj projekta je modernizacija meteorološke mreže što će osigurati da 100% teritorija Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena, kao i alata za modeliranje procjene utjecaja klimatskih promjena i učinaka mogućih mjera prilagodbe. 

Prijavitelj projekta „ Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH“ - METMONIC je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za METMONIC iznosi 343.914.506,50 HRK, dok je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 292.327.330,52 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.