Natječaj

Search form

Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Datum objave: 
07.07.2017.
Datum završetka natječaja: 
19.07.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je strateški projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. Cilj Projekta je pružiti potporu razvoju primjenjivog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u vidu postizanja ciljeva i uspostavljanja mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove.

Prijavitelj Projekta je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE).

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za projekt iznosi 186.474.650,36 kuna, dok najviši mogući udio sredstva iz Kohezijskog fonda iznosi 158.503.452,80 kuna. 

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.