Natječaj

Search form

Poziv na podnošenje prijedloga za Erasmus+ u 2016. godini

Referenca: 
EAC/A04/2015
Datum objave: 
20.10.2015.
Status: 
Program: 
Budžet: 
1.871.100,00 €
Kratak opis natječaja: 

Poziv za podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjim programima rada Erasmusa+ za 2015. i 2016. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014. – 2020. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 4. 5., 11. i 16. Uredbe. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, 
 • zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus,
 • događaji velikih razmjera europske volonterske službe.
Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse:

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, 
 • koalicije znanja, 
 • koalicije sektorskih vještina, 
 • jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, 
 • jačanje kapaciteta u području mladih.
Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

 • strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih.
Aktivnosti Jean Monnet:

 • katedre Jean Monnet, 
 • moduli Jean Monnet,
 • centri izvrsnosti Jean Monnet, 
 • potpora udrugama Jean Monnet, 
 • mreže Jean Monnet, 
 • projekti Jean Monnet.
Sport

 • zajednička partnerstva, 
 • mala zajednička partnerstva, 
 • neprofitni europski sportski događaji. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Na Pozivu mogu sudjelovati javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Također, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih. 

Iznos sufinanciranja: 

Za Poziv je ukupno namijenjeno 1.871.100,00 €, a ista su sredstva prema aktivnostima raspoređena na sljedeći način: 

 • obrazovanje i osposobljavanje 1 645,6 milijuna EUR,
 • mladi 186,7 milijuna EUR,
 • Jean Monnet 11,4 milijuna EUR, 
 • sport 27,4 milijuna EUR. 
Ukupan proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmusa+. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip340.98 KB