Natječaj

Search form

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Referenca: 
UP.05.1.2.01.
Datum objave: 
22.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
25.08.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
4.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem podrške državnim i javnim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi projekata iz Europskog socijalnog fonda razvojem kvalitetne zalihe budućih projekata. Sredstvima poziva financirat će se izrada projektne /natječajne dokumentacije relevantne za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Državne i javne institucije koje su unaprijed utvrđene kao potencijalni korisnici projekata izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada analiza nužnih za pripremu operacija /projekata, 
  • razvoj i priprema operacija /projekata, 
  • izrada sažetaka operacija,
  • izrada projektne /natječajne dokumentacije.