Natječaj

Search form

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć

Referenca: 
UP.05.1.2.02
Datum objave: 
29.03.2017.
Datum završetka natječaja: 
02.05.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
3.000.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha objavljenog Poziva je pružanje potpore identificiranim dodatnim potrebama koje nastaju uslijed većeg obuhvata ESF sredstava, kao što su širi spektar područja intervencije i povećan broj novih korisnika, izdvajanja iz tehničke pomoći za razdoblje 2014.-2020., a kako je i utvrđeno u okviru relevantnog Specifičnog cilja br. 2 Prioriteta 5., Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opći cilj Poziva je podrška korisničkim institucijama (prvenstveno se misli na središnja tijela državne i javne uprave) u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija OPULJP-a.

Specifični cilj: Osigurati kvalitetu i pripremljenost projektne i natječajne dokumentacije za provedbu ključnih operacija Korisničkih institucija, planiranih za financiranje putem Poziva tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru relevantnih specifičnih ciljeva OPULJP-a.

Prihvatljivi prijavitelji: Korisničke institucije, prvenstveno središnja tijela državne i javne uprave, koje su identificirane u okviru relevantnog specifičnog cilja OPULJP-a kao korisničke institucije.

Ciljane skupine: Zaposlenici u institucijama prijavitelja

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada analiza nužnih za pripremu operacije,
  • Priprema i izrada dokumentacije - Sažetak operacije,
  • Izrada natječajne dokumentacije - Prijavni obrazac A dio i/ili dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga.

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti financiranih sredstvima predmetnog Poziva započinje s datumom početka projektnih aktivnosti povezanih elemenata projekta i to najranije od 1. siječnja 2017. godine, a završava 31. prosinca 2018. godine.

Izvor: http://www.esf.hr/natjecaji/tehnicka-pomoc/5120/

Dokumenti: 
AttachmentSize
Tehnička pomoć.zip759.84 KB