Natječaj

Search form

Poziv za izradu studije razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka

Referenca: 
KK.07.4.2.01
Datum objave: 
21.04.2016.
Datum završetka natječaja: 
21.06.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
1.500.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem financiranja izrade studijske dokumentacije koja je vezana za poboljšanje i razvoja gradskog prometa u Gradu Osijeku. Budući da se radi o ograničenom pozivu, unaprijed definirani prijavitelj je Grad Osijek, a sam natječaj naslanja se i na doprinos ostvarenju ciljeva Investicijskog prioriteta 7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti te Specifičnog cilja 7ii2, Povećanje putnika u javnom prijevozu. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Izrada studijske dokumentacije namijenjene unaprjeđenju gradskog prometa na području Grada Osijeka. Dokumentacija čija je izrada prihvatljiva uključuje: 

  • analiza trenutnog stanja sustava gradskog prijevoza u gradu Osijeku,
  • izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi gradskog prijevoza, 
  • izrada studije razvoja gradskog prometa Grada Osijeka i gradskog trgovačkog društva GPP d.o.o., Osijek,
  • priprema potrebne dokumentacije za prijavitelje za projekte (obnove i nabavke novih tramvajskih vozila, obnovu autobusnog voznog parka, modernizaciju ispravljačkih stanica).
Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak_poziva.pdf241.28 KB