Natječaj

Search form

Poziv za podnošenje plana aktivnosti eTwinning nacionalnih potpornih službi za 2014. godinu

Referenca: 
EAC/S10/2013
Datum objave: 
20.01.2014.
Datum završetka natječaja: 
07.03.2014.
Status: 
Program: 
Budžet: 
9.668.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

"eTwinning škola u Europi i promicanje obuke nastavnika" službeno je pokrenuto u siječnju 2005. godine u okviru eLearning programa 2004-2006. Cilj eTwinning škole je jačanje i razvoj školskog umrežavanja širom Europe putem sheme preko koje bi bilo moguće da sve europske škole stvaraju pedagoška partnerstva sa školama drugdje u Europi. 
U svojem prijedlogu program Erasmus+ predviđa proširenu ulogu za eTwinning kao temelj sveeuropske suradnje između škola. Predviđene su sljedeće inovacije: ojačavanje platforme za suradnju između škola, stvaranje europskog školskog sustava obrazovanja Gateway zajedno na eTwinning platformi, omogućavanje nastavnicima pristupa mreži i suradnja s nastavnicima iz drugih dijelova svijeta i značajno povećanje mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika. 

Ciljevi:

 • Podrška i razvoj umrežavanja škola i nastavnika u Europi 
 • Stvaranje mogućnosti svim školama u Europi za izgradnju pedagoških projekata sa školama iz drugih zemalja
 • Promicanje inovativnih metoda suradnje i prijenos kvalitete obrazovnog pristupa te jačanje učenja stranih jezika i međukulturnog dijaloga
 • Doprinos profesionalnom razvoju nastavnika kroz aktivno sudjelovanje u zajedničkim projektima, zajedničku praksu i aktivnosti obuke
 • Poticanje nadogradnje profesionalnih vještina nastavnika 
Prihvatljivi prijavitelji:

Organizacije koje djeluju kao nacionalne eTwinning službe u 2014. godini ili tokom cijelog vremena djelovanja programa Erasmus+ (tijela državne uprave osim ministarstava i Vlade, jedinice lokalne samouprave, fakulteti, udruge, osnovne i srednje škole).

Prihvatljive aktivnosti:

 • Promocija eTwinninga na nacionalnoj i regionalnoj razini
 • Pružanje tehničke i pedagoške potpore za sudjelovanje škola
 • Praćenje registracije i adekvatnog ponašanja korisnika eTwinning platformi
 • Promocija i praćenje kvalitete eTwinning projekata
 • Identifikacija i širenje dobre prakse u eTwinning projektima
 • Pružanje nastavnicima adekvatnih profesionalnih razvojnih mogućnosti za sudjelovanje u projektima
 • Koordinacija sa Središnjom službom za podršku, ostalim nacionalnim službama za podršku i partnerskim agencijama za podršku
 • Doprinos eTwinning portalu i European Gateway-u u području odgoja i obrazovanja
 • Doprinos eTwinning mrežama podrške
 • Prevođenje, uređivanje i lokalizacija tekstova
 • Pružanje povratnih informacija Komisiji i sudjelovanje u postupku ocjenjivanja
 • Povezivanje s lokalnim i regionalnim školskim vlastima

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip894.13 KB