Natječaj

Search form

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Datum objave: 
15.07.2015.
Datum završetka natječaja: 
15.09.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Od interesa za Republiku Hrvatsku ovim pozivom smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Samostalni umjetnici, 
 • Umjetničke organizacije, 
 • Ustanove u kulturi, 
 • Udruge, 
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, 
 • Pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 
Prihvatljive aktivnosti/projekti: 

 • Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi,
 • Dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • Glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • Kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • Vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture,
 • Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • Knjižnične djelatnosti,
 • Potpore izdavanju knjiga, 
 • Izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
 • Književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
 • Književnih programa u knjižarama,
 • Arhivske djelatnosti,
 • Muzejsko-galerijske djelatnosti, 
 • Zaštite i očuvanja arheološke baštine, 
 • Zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, 
 • Zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
 • Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara, 
 • Digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti,
 • Međunarodne kulturne suradnje,
 • Izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture,
 • Nabave informatičke opreme.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.63 MB