Natječaj

Search form

Poziv za pripremu projekata u sektoru željezničkog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.16
Datum objave: 
12.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
21.11.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
30.260.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj projekta je Osiguravanje i djelotvorno korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Poziv je namijenjen izradi i i doradi pripremne projektne dokumentacije za projekte koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. Pod time se podrazumijeva izrada financijsko-ekonomske, tehničke i natječajne dokumentacije za projekte iz sektora prometa, koji će pomoći provedbi OP-a Promet. Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata u sektoru prometa te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora. 

Prihvatljivi prijavitelj: 

Kao što je definirano smjernicama za poziv na dostavu projektnih prijedloga, ovaj ograničeni poziv usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja. Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva je HŽ Infrastruktura d.o.o. 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati na temelju ovog Poziva odnose se na: 

  • Angažiranje vanjskih stručnjaka za izradu projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija te ostalih studija temeljem prihvatljivih aktivnosti
  • Izrada projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija
  • Nabava ili najam i opremanje uredskog prostora (fiksni troškovi, uredski namještaj, uredska i komunikacijska oprema) za potrebe angažiranih vanjskih stručnjaka 
  • Održavanje prostora, režijski troškovi, telekomunikacijski i troškovi interneta za potrebe angažiranih vanjskih stručnjaka
  • Putni troškovi i smještaj, vezano za službena putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka 
  • Usluge transporta (gorivo, najam vozila, usluge prijevoza, korištenje javnog prijevoza), za službena putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka
  • Organizacija konferencija i sastanaka vezano za izradu studija temeljem prihvatljivih aktivnosti
  • Informiranje i publicitet vezani uz izradu studija, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.). 
  • Upravljanje projektom i administracija 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta. Preostali iznos troškova projekta, iznad iznosa potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, mora biti financiran od strane korisnika iz vlastitih sredstava.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.15 MB