Natječaj

Search form

Poziv za pripremu projekata u sektoru zračnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.13
Datum objave: 
10.09.2014.
Datum završetka natječaja: 
24.09.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
35.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem osiguravanja i djelotvornog korištenja sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za
projekte koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. Pod time se podrazumijeva izrada tehničke i natječajne dokumentacije za projekte iz sektora prometa, koji će pomoći provedbi OP-a Promet. Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata u sektoru prometa te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Ovaj ograničeni poziv usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja. Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva je Zračna luka Dubrovnik d.o.o., (Zakon o zračnim lukama NN, br.19/98, br.14/11). 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Angažiranje vanjskih stručnjaka za izradu projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija te ostalih studija temeljem prihvatljivih aktivnosti
  • Izrada projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija
  • Nabava ili najam i opremanje uredskog prostora (fiksni troškovi, uredski namještaj, uredska i komunikacijska oprema) za potrebe angažiranih vanjskih stručnjaka
    Održavanje prostora, režijski troškovi, telekomunikacijski i troškovi interneta za potrebe angažiranih vanjskih stručnjaka
  • Putni troškovi i smještaj, vezano za službena putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka 
  • Usluge transporta (gorivo, najam vozila, usluge prijevoza, korištenje javnog prijevoza), za službena putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka 
  • Organizacija konferencija i sastanaka vezano za izradu studija temeljem prihvatljivih aktivnosti 
  • Informiranje i publicitet vezani uz izradu studija, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.). 
  • Upravljanje projektom i administracija 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.89 MB